Gara Trung Quốc Thái – Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Các thiết bị máy móc được An Phát vận chuyển đến tận nơi cho doanh nghiệp Trung Quốc Thái, địa chỉ Lô 9-10, Khu Picenza Plaza, Đồng Bẩm, Đồng Hỷ, Thái Nguyên.


 

Đội ngũ kỹ thuật của An Phát hướng dẫn cách sử dụng máy bơm khí Nitơ cho nhân viên của Gara. An Phát tiến hành chuyển giao kỹ thuật cho đến khi người sử dụng vận hành thành thạo.



Tiến hành lắp đặt tại chỗ

 

Kỹ thuật viên An Phát tiến hành cài đặt cho máy Cormach GEO 13

Hướng dẫn vận hành máy cân bằng lốp Cormach



 

Lễ khai trương trung tâm Goodyear Autocare Quốc Thái




 

Các bài liên quan
Thương hiệu sản phẩm
BACK TO TOP